Nasz znak: RGP 72241- 29/05/07                                                 Ostróda, dn. 28 lutego 2007r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 21/07 z dnia 28 lutego 2007r. sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bez przetargowym nieruchomość zabudowaną, oznaczoną jako działka Nr 5/1 o pow. 0,3377 ha, położona w obrębie i miejscowości Smykowo.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 21489 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Dla terenu przeznaczonego do sprzedaży nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem obowiązującym do 31 grudnia 2002r teren przeznaczony był na cele oświatowe, aktualny stan użytkowania - cele mieszkalne.

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

1. grunt działki Nr 5/1 o powierzchni 0,3377ha, zabudowany budynkiem mieszkalnym Nr 16 i budynkami gospodarczymi,

 

2. budynki gospodarcze (bud. gosp. nr 1 - trzy pomieszczenia, bud. gosp. nr 2 - dwa pomieszczenia) o łącznej - ogólnej pow. uż. 59,2 m2, służące do obsługi niżej opisanych lokali mieszkalnych,

 

3. budynek mieszkalny Nr 16 w którym mieszczą się cztery lokale mieszkalne będące w użytkowaniu najemców:

 

Najemca 1: - lokal mieszkalny Nr 1 (na parterze) o pow. uż. 56,1 m2, stanowiący udział 26/100 wraz z przynależnym pomieszczeniem strychu o pow. uż. 28,3 m2 oraz wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 9,8 m2 w budynku gospodarczym i taki sam udział w częściach wspólnych tej nieruchomości, - cena wyżej opisanej nieruchomości - wynosi 19.074,- zł

 

Najemca 2: lokal mieszkalny Nr 2 (na parterze) o pow. uż. 66,1 m2, stanowiący udział 32/100 wraz z przynależnym pomieszczeniem strychu o pow. uż. 40,9 m2 oraz wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 9,7 m2 w budynku gospodarczym i taki sam udział w częściach wspólnych tej nieruchomości, - cena wyżej opisanej nieruchomości - wynosi 22.474,- zł

 

Najemca 3: lokal mieszkalny Nr 3 (na parterze) o pow. uż. 75,6 m2, stanowiący udział 26/100 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 20,5 m2 w budynku gospodarczym i taki sam udział w częściach wspólnych tej nieruchomości, - cena wyżej opisanej nieruchomości - wynosi 25.704,- zł

 

Najemca 4: lokal mieszkalny Nr 4 (na poddaszu) o pow. uż. 42,0 m2, stanowiący udział 16/100 wraz z przynależnym pomieszczeniem strychu o pow. uż. 8,8 m2 oraz wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 9,4 m2 w budynku gospodarczym i taki sam udział w częściach wspólnych tej nieruchomości, - cena wyżej opisanej nieruchomości - wynosi 13.440,- zł

 

Budynek 16 w którym mieszczą się przeznaczone do sprzedaży cztery lokale mieszkalne, usytuowany jest na obrzeżach wsi, na działce Nr 5/1 z której istnieje dogodny wyjazd na drogę powiatową o nawierzchni asfaltowej. Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej, częściowo podpiwniczony. Budynek przyłączony jest do wodociągu komunalnego i sieci energetycznej, ścieki komunalne odprowadzane są do dwóch osadników stałych usytuowanych na działce 5/1.

 

Budynek gospodarczy nr 1 o pow. uż. 39,6 m2 wybudowany został w technologii tradycyjnej. Budynek podzielony jest na trzy części z oddzielnymi wejściami. Posadzki w budynku cementowe. Dach konstrukcji drewnianej, jednospadowy, odeskowany, pokryty papą.

 

Budynek gospodarczy nr 2 o pow. uż. 19,6 m2 wybudowany został w technologii tradycyjnej. Budynek podzielony jest na trzy części z oddzielnymi wejściami. Posadzki w budynku cementowe. Dach konstrukcji drewnianej, jednospadowy, odeskowany, pokryty papą.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) powinny złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 18 kwietnia 2007r.

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art.34 ust.1 pkt.1, w celu realizacji roszczeń, cenę przedmiotowej nieruchomości ustala się w wysokości 80.692,- zł.

 

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana na rzecz dotychczasowych najemców.

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości może być rozłożona na raty.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Smykowo oraz w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24 w terminie od dnia 6 marca do 28 marca 2007r., na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl

 

Informacje tel./0-89/ 6463281 wew.58, 38

Sporządził/a: Anna Bujak
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Arturu Jabłonka

 

data publikacji: 06.03.2007, ostatnia aktualizacja: 05.08.2007, odsłon: 872


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13302286
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości