Oświadczenia majątkowe aktualne

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
 
Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik i Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Ostróda mający uprawnienia do wydawania decyzji w imieniu Wójta
 
1. Bogusław Fijas - Wójt Gminy Ostróda
2. Grzegorz Kastrau - Zastępca Wójta Gminy Ostróda
3. Cezary Wawrzyński - Sekretarz Gminy Ostróda (stan na dzień 31.12.2018 r.)
4. Cezary Wawrzyński - Sekretarz Gminy Ostróda (stan na dzień 30.04.2019 r.)
5. Teresa Ołowska - Skarbnik Gminy Ostróda, Kierownik Referatu Finansowego
6. Beata Czerkas - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich (stan na 31.12.2018 r.),
Beata Czerkas (stan na 31.05.2019 r.),
Beata Czerkas (stan na 01.06.2019 r. - rozpoczęcie pracy Sekretarza)
7. Artur Lewartowski - Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
8. Danuta Kucharczuk - Zastępca Skarbnika Gminy Ostróda
Danuta Kucharczuk (stan na 29.07.2019 r.)
9. Ewa Malinowska - Kierownik Referatu Oświaty
10. Anna Płecha - Zastępca Skarbnika Gminy Ostróda
 
Oświadczenie majątkowe Radnych Gminy Ostróda za rok 2018
 
5. Lewandowska Anna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda
10. Sadowski Janusz - Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
11. Serafin Dominik (17.05.2019 r.), Serafin Dominik (korekta 30.05.2019 r.)
12. Stabińska Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda
13. Szostek Marek, Szostek Marek (korekta 14.09.2018 r.), Szostek Marek (korekta 12.12.2018 r.), Szostek Marek (korekta 29.04.2019 r.)
 
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Jednostek Oswiatowych
 
1. Beata Kucharczuk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzydowie
2. Robert Pestkowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szyldaku
3. Iwona Murzyn - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach
4. Elżbieta Jaglińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzewie
5. Rafał Jarema - Dyrektor Gimnazjum w Durągu
6. Katarzyna Wrzesińska - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzwałdzie
7. Katarzyna Ślusarz - Dyrektor Zespołu Szkół w Samborowie
8. Bożena Bohdziewicz - Dyrektor Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Tyrowie
9. Elżbieta Mral - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach
10. Anna Jaworska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipowie
11. Justyna Marta Jóźwiak - Galant - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Idzbarku
 
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Gminy Ostróda
 
1. Danuta Niemanowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Marta Żeberek - Dyrektor Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie
3. Joanna Trzebiatowska Murawska - Zastępca Dyrektora Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie
4. Jan Waldemar Ignaczewski - Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie

 
 
Oświadczenia majątkowe złożone w terminie 30 dni o dnia złożenia ślubowania w nowej kadencji 2018-2023
 
Wójt, Zastępca Wójta
 
1. Bogusław Fijas - Wójt Gminy Ostróda
2. Grzegorz Kastrau - Zastępca Wójta Gminy Ostróda
 
Oświadczenie majątkowe Radnych Gminy Ostróda w kadencji 2018 - 2023
 
1. Bartnicki Andrzej
2. Bojar Witold
3. Czossek Wioletta
4. Klimecki Tomasz
5. Lewandowska Anna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda
6. Muraszko Leszek
7. Nowicki Łukasz
8. Pawszyk Jarosław
9. Sadowski Dawid
10. Sadowski Janusz - Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
11. Serafin Dominik
12. Stabińska Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda
13. Szostek Marek
14. Wiśniewski Józef
15. Wolf Łukasz
 
 
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok złożone w terminie dwa miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
 
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Ostróda na zakończenie kadencji 2014-2018
 
Bogusław Fijas - Wójt Gminy Ostróda
 
Oświadczenie majątkowe Radnych Gminy Ostróda na zakończenie kadencji 2014-2018
 
4. Klimecki Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ostróda
6. Lewandowska Anna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda
10. Sadowski Janusz - Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Data przekazania do publikacji: 20.05.2015
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.05.2015, ostatnia aktualizacja: 06.06.2019, odsłon: 5 897

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9135513
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved