Oświadczenia majątkowe aktualne

WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA, SEKRETARZA GMINY, SKARBNIKA GMINY, KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ GMINY, OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ I CZŁONKA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO GMINNĄ OSOBĄ PRAWNĄ ORAZ OSOBY WYDAJĄCEJ DECYZJE ADMINISTRACYJNE W IMIENIU WÓJTA
 
WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO RADNEGO GMINY

Oświadczenia majątkowe w kadencji 2018-2023
 
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Ostróda na rozpoczęcie kadencji 2018-2023
 
Bogusław Fijas - Wójt Gminy Ostróda

 

Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Ostróda na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023
 
Grzegorz Kastrau - Zastępca Wójta Gminy Ostróda
 
Oświadczenie majątkowe Radnych Gminy Ostróda w kadencji 2018 - 2023
 
1. Bartnicki Andrzej
 
2. Bojar Witold
 
3. Czossek Wioletta
 
4. Klimecki Tomasz
 
5. Lewandowska Anna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda
 
6. Muraszko Leszek
 
7. Nowicki Łukasz
 
8. Pawszyk Jarosław
 
9. Sadowski Dawid
 
10. Sadowski Janusz - Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
 
11. Serafin Dominik
 
12. Stabińska Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda
 
13. Szostek Marek
 
14. Wiśniewski Józef
 
15. Wolf Łukasz
 
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Jednostek Oswiatowych
 
1. Beata Kucharczuk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzydowie
 
2. Maciej Fryczyński -Dyrektor Zespółu Szkół w Pietrzwałdzie
 
3. Robert Pestkowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szyldaku
 
4. Iwona Murzyn - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach
 
5. Elżbieta Jaglińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzewie
 
6. Rafał Jarema - Dyrektor Gimnazjum w Durągu
 
7. Elżbieta Hanna Ciechanowicz - Dyrektor Zespołu Szkół w Lipowie
 
8. Katarzyna Wrzesińska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie
 
9. Katarzyna Ślusarz - Dyrektor Zespołu Szkół w Samborowie
 
10. Bożena Bohdziewicz - Dyrektor Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Tyrowie
 
11. Elżbieta Mral - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach
 
12. Grzegorz Kastrau - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Idzbarku, zakończenie pracy
 
13. Katarzyna Wrzesińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie, rozpoczęcie pracy
 
14. Justyna Marta Jóźwiak - Galant - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Idzbarku, rozpoczęcie pracy

Data przekazania do publikacji: 20.05.2015
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.05.2015, ostatnia aktualizacja: 12.10.2018, odsłon: 4 962

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8488497
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved