Oświadczenia majątkowe 2017

WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA, SEKRETARZA GMINY, SKARBNIKA GMINY, KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ GMINY, OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ I CZŁONKA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO GMINNĄ OSOBĄ PRAWNĄ ORAZ OSOBY WYDAJĄCEJ DECYZJE ADMINISTRACYJNE W IMIENIU WÓJTA
 
WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO RADNEGO GMINY
 
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
 
Wójt, Sekretarz, Skarbnik i Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Ostróda mający uprawnienia do wydawania decyzji w imieniu Wójta
 
Bogusław Fijas
Wójt Gminy Ostróda
 
Cezary Wawrzyński
Sekretarz Gminy Ostróda.
 
Teresa Ołowska
Skarbnik Gminy Ostróda
 
Danuta Kucharczuk
Zastępca Skarbnika Gminy Ostróda
  
Ewa Malinowska
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
  
Beata Czerkas
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
 
Artur Lewartowski
Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
 
 
Radni Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018
 
Bartnicki Andrzej
 
Bojar Witold
 
Brzózka Lila
 
Klimecki Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ostróda
 
Korpusik Stanisław
 
Lewandowska Anna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda
 
Nowakowski Roman
 
Nowicki Łukasz
 
Pawszyk Jarosław
 
Sadowski Janusz - Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
 
Stabińska Barbara
 
Szostek Marek
 
Wiśniewski Józef
 
Wolf Łukasz
 
Woźny Mieczysław
 
Dyrektorzy Jednostek Oświatowych
 
Beata Kucharczuk
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzydowie
 
Maciej Fryczyński
Dyrektor Zespółu Szkół w Pietrzwałdzie
 
Robert Pestkowski
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szyldaku
 
Iwona Murzyn
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach
 
Elżbieta Jaglińska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzewie
 
Rafał Jarema
Dyrektor Gimnazjum w Durągu
 
Elżbieta Hanna Ciechanowicz
Dyrektor Zespołu Szkół w Lipowie
 
Katarzyna Wrzesińska
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie
 
Katarzyna Ślusarz
Dyrektor Zespołu Szkół w Samborowie
 
Bożena Bohdziewicz
Dyrektor Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Tyrowie
 
Elżbieta Mral
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach
 
Grzegorz Kastrau
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Idzbarku
 
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Gminy Ostróda
 
Danuta Niemanowska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
Marta Żeberek
Dyrektor Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie
 
Joanna Trzebiatowska Murawska
Zastępca Dyrektora Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie
 
Jan Waldemar Ignaczewski
Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie

 

data publikacji: 08.01.2019, ostatnia aktualizacja: 08.01.2019, odsłon: 261

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8489400
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved