Karta Dużej Rodziny

     Z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832) oraz w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1454).
 
     Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek, oraz dodatkowych uprawnień.
Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
 Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny. 
Dokładny wykaz zniżek oraz instytucji znajduje się na stronie ministerialnej stronie rodzina.gov.pl i będzie na bieżąco aktualizowany.
 
     Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Kartę przyznaje Wójt.
(wniosek do pobrania na dole strony).
 
     Istnieje możliwość wnioskowania o kartę tradycyjną (plastikową) lub elektroniczną.
Imienne karty plastikowe, z numerem PESEL, wydawane są każdemu członkowi rodziny.
W przypadku, gdy członek rodziny wielodzietnej ubiega się o przyznanie karty elektronicznej, we wniosku należy podać adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać.
 
     Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci:
  - w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  - w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole  lub w szkole wyższej,
  - bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
     Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu, co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.
 
     Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania w obrębie innej gminy, wymaga przyznania nowej Karty. W przypadku, gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, Wójt wydaje duplikat Karty.
 
     Pytania i odpowiedzi dot. Karty Dużej Rodziny na stronie :
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/ - kliknij ten link
 
     W celu skorzystania z programu należy zgłosić się do Urzędu Gminy Ostróda,
ul. Jana III Sobieskiego 1, parter pokój Nr 117, tel. 896760717.
 
     Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu
 
Pliki do pobrania:
 
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu
 
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZKDR-01
 
Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka - ZKDR-02
 
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03
 
Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej - ZKDR-04
 
Objaśnienia do wniosku
 

 

data publikacji: 16.06.2014, ostatnia aktualizacja: 22.10.2015, odsłon: 1 532

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8133590
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved