Aktualne wzory oświadczeń majątkowych

WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA, SEKRETARZA GMINY, SKARBNIKA GMINY, KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ GMINY, OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ I CZŁONKA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO GMINNĄ OSOBĄ PRAWNĄ ORAZ OSOBY WYDAJĄCEJ DECYZJE ADMINISTRACYJNE W IMIENIU WÓJTA
 
WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO RADNEGO GMINY


data publikacji: 03.01.2019, ostatnia aktualizacja: 04.04.2019, odsłon: 1 384


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13513733
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości