Aktualne wzory oświadczeń majątkowych

WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA, SEKRETARZA GMINY, SKARBNIKA GMINY, KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ GMINY, OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ I CZŁONKA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO GMINNĄ OSOBĄ PRAWNĄ ORAZ OSOBY WYDAJĄCEJ DECYZJE ADMINISTRACYJNE W IMIENIU WÓJTA
 
WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO RADNEGO GMINY

 

data publikacji: 03.01.2019, ostatnia aktualizacja: 04.04.2019, odsłon: 592

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10767263
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved