Nasz znak : RGP.6733.14.2012                       Ostróda, dnia 10 października 2012 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ) zawiadamia się, że w dniu 8 października 2012 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 15/2012 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej SN oraz budowie kablowej linii energetycznej nN jak również budowie stacji transformatorowej do zasilenia zakładu produkcyjnego na działce nr 315/8 położonej w miejscowości Pietrzwałd, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

 

Wójt

 

Bogdan Bartnicki

Osoba pełniąca funkcję na podst. art. 28f

ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 11.10.2012, ostatnia aktualizacja: 27.11.2012, odsłon: 759


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14580320
odsłon strony

Aktualnie mamy
63 gości