Nasz znak : RGP-7331-1/3-1/2009                            Ostróda, dnia 21 maja 2010 r.

 

Zawiadomienie

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 20 maja 2010 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy na budowę linii kablowej SN 15 kV przewidzianej do realizacji na działkach nr 263, 264/1, 284, 255 i 256 w miejscowości Szafranki, obręb Kajkowo, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 01.06.2010, ostatnia aktualizacja: 24.06.2010, odsłon: 620


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13948122
odsłon strony

Aktualnie mamy
4 gości