Nasz znak: RGP - 7331-1/49/2010                                         Ostróda, dnia 12 maja  2011 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 11 maja 2011 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 5/2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie remizy, przewidzianej do realizacji na działce nr 166/3 położonej w miejscowości Pietrzwałd, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Tomasz Kosecki
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.05.2011, ostatnia aktualizacja: 10.06.2011, odsłon: 680


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584807
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości