REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE - zaświadczenie o prawie do głosowania
Wymagane dokumenty
Osoba uprawniona do udziału w referendum zmieniająca miejsce pobytu przed dniem referendum otrzymuje na swoje żądanie, zaświadczenie o prawie do głosowania na podstawie, którego może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania uprawniony do udziału w referendum odbiera osobiście, albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 4 września 2015 r. (w godz. pracy Urzędu).
Wniosek oraz pełnomocnictwo mogą zostać złożone pisemnie, telefaksem lub w formie  elektronicznej - skan  (e-mail bez konieczności opatrzenia podpisem elektronicznym). 
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, pokój Nr 117, tel. 89 676-07-17  w godzinach  pracy Urzędu od 7:30 do 15:30
Opłaty
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.
Termin i sposób załatwienia
Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymuje się niezwłocznie po złożeniu wniosku.
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (tekst jedn. Dz.U. z 2015  Nr 318)
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Administracji  i Cyfryzacji z dnia 29 lipca  2015 r. w sprawie sposobu sporządzania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015, poz. 1086) ,
  • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 17 czerwca 2015 r.
    o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 2015 poz. 852 ze zm.).
 
Tryb odwoławczy-brak

Sporządził/a: Agnieszka Leśniewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.08.2015, ostatnia aktualizacja: 25.08.2015, odsłon: 475

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7273114
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved