Zarządzenie Nr 9a/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 1 lutego 2006r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

      Na podstawie § 16 ust. 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy wprowadzonego zarządzeniem Nr 18/06 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 marca 2005r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządzam co następuje:

 

      § 1. W Zarządzeniu Nr 14a/04 z dnia z dnia 3 marca 2004r. w sprawie wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych, w § 2 dotychczasową treść oznacza się jako ustęp 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

 

      „2. Procedury wykonywania kontroli finansowej zamówień publicznych w Urzędzie Gminy reguluje odrębne zarządzenie Wójta Gminy Ostróda”.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 30.03.2006, ostatnia aktualizacja: 30.03.2006, odsłon: 898


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12312739
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości