Zarządzenie Nr 96/2020
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 15 lipca 2020 r.
 
w sprawie pierwokupu nieruchomości
 
Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
      § 1. 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu własności niezabudowanej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 193/36, o obszarze 0,4056 ha, położonej w obrębie Tyrowo, objętej księgą wieczystą KW nr EL1O/00052915/9.
 
      2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 10 lipca 2020 r. Rep. „A” 12051/2020 przez notariusza Wojciecha Szczypkowskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Bagno nr 2 lok. 194.
 
      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 17.07.2020
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.07.2020, ostatnia aktualizacja: 20.07.2020, odsłon: 284


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14565831
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości