Zarządzenie Nr 95/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 6 października 2003r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Wykonanie zabudowy gaśniczej samochodu dostawczego RENAULT MASTER dla OSP Idzbark Gmina Ostróda"

 

      Na podstawie art.20 a ustawy z dnia 10 czerwca J994 r. o zamówieniach publicznych / Dz. U. 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami / - zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia w dniu 17 października 2003 roku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Wykonanie zabudowy gaśniczej samochodu dostawczego RENAULT MASTER dla OSP Idzbark Gmina Ostróda", w składzie:

 

      1. Andrzej Pęziński  - Przewodniczący Komisji;

 

      2. Marek Wydrzyński - Z-ca przewodniczącego Komisji;

 

      3. Danuta Kucharczuk - Członek Komisji;

 

      4. Władysław Jankiewicz - Sekretarz Komisji.

 

      § 2. Komisję rozwiązuje się z dniem wyboru oferty.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 11.01.2004, ostatnia aktualizacja: 11.01.2004, odsłon: 771


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13301966
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości