Zarządzenie Nr 90/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 11 września 2009 r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm/ zarządzam co następuje:

 

§ 1.1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu prawa własności nie zabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 97/10 o pow. 0,3119 ha i Nr 97/11 o pow. 0,2192 ha, położonych w obrębie i miejscowości Zwierzewo gm. Ostróda, stanowiących własność małż. Danuty i Jerzego Kamińskich.

 

   2. Warunki zbycia przedmiotowych nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 11 września 2009 r. Rep. „A” Nr 2533 /09 w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie ul. Grunwaldzka 5/1, 14-100 Ostróda  -Notariusz Maria Malarska.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.09.2009, ostatnia aktualizacja: 11.09.2009, odsłon: 486

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334139
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved