Zarządzenie Nr 88/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 14 sierpnia 2006 r.

 

w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

      § 1.1. Na podstawie art. 9g ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674), w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marty Pokrzywnickiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, powołuję Komisję Egzaminacyjną.

 

      2. W skład Komisji wchodzą:

 

   1) Andrzej Pęziński - Przewodniczący Komisji

 

   2/ Irena Rubczewska - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

 

   3) Małgorzata Gajewska - Dyrektor Gimnazjum w Samborowie

 

   4) Halina Warwas - Ekspert

 

   5) Barbara Kieszczyńska - Ekspert

 

   6) Bożena Bohdziewicz - Przedstawiciel Związku Zawodowego.

 

      3. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2006 r. o godz. 10.10 w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, pokój Nr 23.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.08.2006, ostatnia aktualizacja: 25.08.2006, odsłon: 819


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12287616
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości