Zarządzenie Nr 87/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia  09 września 2009r.

 

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.

 

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Określam maksymalne miesięczne wynagrodzenie Dyrektora Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie, przez które należy rozumieć sumę przypadających do wypłaty w danym miesiącu następujących składników wynagrodzenia:

 

1/wynagrodzenie zasadnicze

 

2/dodatek za wieloletnią pracę

 

3/dodatek funkcyjny

 

4/dodatek specjalny w kwocie 8.000,00 zł.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 października 2009 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.09.2009, ostatnia aktualizacja: 09.09.2009, odsłon: 490

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334121
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved