Zarządzenie Nr   86/2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 31 lipca  2013r.

 

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie zadania pod nazwą

Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskania podatku vat
w Gminie Ostróda

 

 

     Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759  z późn. zmianami/,  zarządzam co następuje:

 

            § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskania podatku vat
w Gminie Ostróda”

 

 

w składzie:

 

     1. Przewodniczący – Cezary Wawrzyński;

 

     2. Z-ca Przewodniczącego -Danuta Kucharczuk;

 

     3. Sekretarz - Magdalena Wajdyk;

 

     4. Członek – Beata Czerkas;

 

     5. Członek – Barbara Bigaj

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik nr 1  do  Zarządzenia nr 9/09

         Wójta Gminy Ostróda  z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień      publicznych  w  Urzędzie Gminy Ostróda.

 

 

     § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

    

     § 4. Traci moc Zarządzenie nr 76/13 Wójta Gminy Ostróda z dnia 8  lipca 2013r.

 

     § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

 

Data przekazania do publikacji: 01.08.2013r.

Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.08.2013, ostatnia aktualizacja: 05.08.2013, odsłon: 601

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9451727
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved