Zarządzenie Nr 86 / 03

Wójta Gminy w Ostródzie

z dnia 9 września 2003r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art. 13 ust.1, art.25 ust.1 i 2, art.37 ust.1 i ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm/ oraz § 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284 / 01 z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam co następuje:

 

      § 1.1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bez przetargowej nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka Nr 18/4 o powierzchni 0,0500 ha, położona w obrębie i miejscowości Wysoka Wieś.

 

   2. Zbycie przedmiotowej działki następuje w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka Nr 18/3 położona w obrębie Wysoka Wieś – zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda w obszarze Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich - infrastruktura techniczna /droga dojazdowa do w/w działki/.

 

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 11.01.2004, ostatnia aktualizacja: 11.01.2004, odsłon: 860


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13302320
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości