Zarządzenie Nr 82/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 24 sierpnia 2009 r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn.zm/ zarządzam co następuje:

 

§ 1.1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu prawa własności nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 285/4 o pow. 1.900 m2, położonej w obrębie i miejscowości Idzbark gm. Ostróda, stanowiącej własność małż. Antoniego i Grażyny Borowskich.

 

2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 24 sierpnia 2009r. Rep. „A” Nr 4282/2009 w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie ul. Mickiewicza 8/2, 14-100 Ostróda - Notariusz Agnieszka Sinkiewicz.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Przekazano do publikacji dn. 04.09.2009 r.

 

 

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.09.2009, ostatnia aktualizacja: 04.09.2009, odsłon: 493

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334293
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved