Zarządzenie Nr 82/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 10 sierpnia 2006 r.

 

w sprawie: przedłużenia okresu powierzenia funkcji dyrektora

 

 

      Na podstawie art. 36a ust. 9 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr. 256 poz. 2572 ze zmianami) - po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych w uzgodnieniu z Warmińsko- Mazurskim Kuratorem Oświaty w Olsztynie zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Przedłużam okres powierzenia funkcji dyrektora:

 

   - Szkoły Podstawowej w Idzbarku Pani Danucie Karolak na okres 5 lat, tj. od 01.09.2006 r. do 31.08.2011 r.

 

   - Szkoły Podstawowej w Tyrowie Pani Jadwidze Drobisz na okres 5 lat, tj. od 01.09.2006 r. do 31.08.2011 r.

 

   - Gimnazjum w Durągu Pani Grażynie Lipińskiej na okres 5 lat, tj. od 01.09.2006 r. do 31.08.2011 r.

 

   - Gimnazjum w Samborowie Pani Małgorzacie Gajewskiej na okres 1 roku, tj. od 01.09.2006 r. do 31.08.2007 r.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.08.2006, ostatnia aktualizacja: 17.08.2006, odsłon: 882


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12287588
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości