Zarządzenie Nr 8/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 13 stycznia 2011r.

 

w sprawie: przeprowadzenia kontroli stanu posiadania pozostałych środków trwałych stanowiących własność Gminy a użytkowanych przez gminne jednostki ochotniczych straży pożarnych.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r nr 142, poz. 1591 z póz. zm.) oraz ust. 29 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 12.01.2010r w sprawie ustalenia procedur wykonywania kontroli zarządczej - zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie kontroli stanu posiadania pozostałych środków trwałych stanowiących własność gminy a użytkowanych przez gminne jednostki ochotniczych straży pożarnych.

 

§ 2. Do przeprowadzenia kontroli powołuję komisje w składzie:

 

1. Leszczyńska Małgorzata - przewodnicząca komisji.

 

2. Koziej Elżbieta - członek komisji.

 

3. Zielińska Magdalena- członek komisji.

 

§ 3. Kontrola zostanie przeprowadzony w dniach od 17.01.2011 do 26.01.2011r wg poniższego harmonogramu:

 

1.        OSP Turznica, OSP Reszki - 17.01.2011r

 

2.        OSP Glaznoty, OSP Pietrzwałd -20.01.2011r

 

3.        OSP Naprom, OSP Brzydowo - 21.01.2011r

 

4.        OSP St.Jabłonki, OSP Idzbark - 24.01.2011r

 

5.        OSP Durąg, Komendant Gminny - 25.01.2011r

 

6.        OSP Ornowo - 26.01.2011r

 

§ 4. Spisane w trakcie kontroli pozostałe środki trwałe podlegają rozliczeniu ilościowo-wartościowemu.

 

§ 5. Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić protokół i przedstawić Wójtowi Gminy.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.01.2011, ostatnia aktualizacja: 17.01.2011, odsłon: 733


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12431904
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości