Zarządzenie Nr 80/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 8 sierpnia 2006 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości

 

      Na podstawie § 1 pkt 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż
3 lata (Dz.Urzęd. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 poz.1019), zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć odpłatnie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Lubajny gmina Ostróda oznaczoną w katastrze nieruchomości jako działka:

  - Nr 111 o pow. 900 m2, z przeznaczeniem pod budowę zbiorczej przepompowni ścieków oraz separatora ścieków deszczowych z miejscowości Lubajny i Nowe Siedlisko.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zdzisława Michałowicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.08.2006, ostatnia aktualizacja: 15.08.2006, odsłon: 847


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12312793
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości