Zarządzenie Nr 78/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 21 lipca 2011r.

 

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9g ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674), w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Barbary Kucharczyk ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - zarządzam co następuje:

 

§ 1. 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną w następującym składzie:

 

1) Janina Roman - Przewodnicząca Komisji.

 

2) Joanna Pawłowska - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

3) Marek Parol - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzydowie.

 

4) Bożena Szczurek - Ekspert.

 

5) Maria Marchwicka - Ekspert.

 

6) Zygmunt Fleszar - Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 

2. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2011r. o godz. 1045 w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pokój Nr 301.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.07.2011, ostatnia aktualizacja: 22.07.2011, odsłon: 591


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12432230
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości