Zarządzenie Nr 77/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 lipca 2003r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 109 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje: 

§ 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka Nr 86/4 o pow. 0,0241 ha, położona w obrębie i miejscowości Lipowo – na warunkach określonych w warunkowej umowie sprzedaży z dnia 29 lipca 2003r. Rep. „A” Nr 2510/03 zawartej w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie ul.Mickiewicza 8/2 – Natariusz Agnieszka Sinkiewicz.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 13.12.2003, ostatnia aktualizacja: 13.12.2003, odsłon: 693


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13302049
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości