Zarządzenie Nr 76/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 5 listopada 2008 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami/ oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIV/284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2001r. Nr 62, poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, stanowiącą własność Gminy Ostróda, według katastru nieruchomości oznaczoną jako działka Nr 173/1 o pow. 0,1058 ha, położoną w obrębie i miejscowości Ornowo.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Łucja Urbańska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.11.2008, ostatnia aktualizacja: 05.11.2008, odsłon: 831


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13318270
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości