Zarządzenie Nr 72/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 października 2008r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

Na podstawie art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 14/08 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda wprowadza się następujące zmiany:

 

1/ § 16 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 16. Ustala się następujące godziny rozpoczęcia i kończenia pracy:

 

1/ na stanowiskach urzędniczych, kierowniczych i kierowcy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

 

2/ sprzątaczka od poniedziałku do piątku od 13.00 do 21.00

 

3/ sprzątaczka dzienna od poniedziałku do piątku od 6.30 do 14.30

 

W czasie zastępowania dozorcy-konserwatora w godzinach jego pracy zgodnie z harmonogramem.

 

4/ dozorca- konserwator od poniedziałku do piątku od 6.30 do 21.30 w systemie zmianowym. Godziny rozpoczęcia i zakończenia zmiany zawiera harmonogram pracy dozorcy-konserwatora.

 

5/ na stanowisku opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły) ustala się indywidualnie dla każdego pracownika zgodnie z rozkładem

 

2/ § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

 

„ 2. Listy obecności wykłada i kontroluje ich wypełnienie Inspektor ds. kadr.”

 

3/ § 26 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

 

„ 2. Wydawanie zezwolenia na przebywanie w Urzędzie poza urzędowymi godzinami pracy pracownikom ewidencjonowane jest w rejestrze prowadzonym przez Inspektora ds. kadr.

 

4/ § 33 ust.2. otrzymuje brzmienie:

 

„ 2. Książkę wyjść w sprawach służbowych i pozasłużbowych prowadzi Inspektor ds. kadr.”

 

5/ Załącznik Nr 5 do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy otrzymuje brzmienie:

 

TABELA PRZYDZIAŁU ODZIEŻY I OBUWIA

 

Lp.

Stanowisko pracy

Rodzaj odzieży i obuwia ochronnego

Okres użyteczności

Środki ochrony indywidualnej

Uwagi

1.

Robotnik drogowy i gospodarczy(prace interwencyjne i roboty publiczne)

Nakrycie głowy

Ubranie robocze

kurtka ocieplana(kamizelka)

obuwie robocze

Rękawice robocze

Kurtka przeciwdeszczowa

2 lata

1rok

3 sezony

3 sezony

d/z

min. 3 lata

 

 

Kamizelka ostrzegawcza

 

2.

Palacz co.

Rękawice brezentowe

Nakrycie głowy

Ubranie robocze

Obuwie robocze

 

d/z

2lata

2 sezony

2 lata

Okulary ochronne

Maska przeciw pyłowa

 

3.

Kierowca

Rękawice ochronne

i gumowe

Nakrycie głowy

Ubranie robocze

Obuwie robocze

Kurtka ocieplana(kamizelka)

d/z

 

2 lata

1 rok

2 lata

3 okresy zimowe

 

 

4.

Archiwista

fartuch roboczy

4 lata

 

 

5.

Sprzątaczka

Rękawice

Fartuch

Trzewiki profilaktyczne

Buty gumowe

Nakrycie głowy

d/z

1 rok

1 rok

2 lata

2 lata

 

 

6.

Sprzątaczka dzienna

Rękawice

Nakrycie głowy

Buty gumowe

Fartuch

Obuwie profilaktyczne

Kurtka przeciwdeszczowa

Buty robocze

Kurtka ocieplana(kamizelka)

d/z

2 lata

2 lata

1 rok

1 rok

min. 3 lata

2 sezony

3 okresy zimowe

 

 

7.

Dozorca

Rękawice gosp.

Nakrycie głowy

Rękawice gumowe

Fartuch drelichowy

Buty gumowe

Kurtka przeciwdeszczowa

Trzewiki robocze

Kurtka ocieplana(kamizelka)

 

d/z

2 lata

d/z

2 lata

2 lata

d/z

2 sezony

3 okresy zimowe

 

 

 

 

8.

Inspektor - Pracownicy

(praca w terenie)

Ref. RGP

 

 

 

 

 

Ref. IGK

Buty gumowe

Buty filcowo-gumowe(kierownik)

 

Rękawice ochronne

Kurtka przeciwdeszczowa

 

 

Buty gumowe

Rękawice ochronne

Kurtka przeciwdeszczowa

Fartuch drelichowy (kierownik)

Hełm ochronny(kierownik)

2 lata

4 okresy zimowe

 

d/z

min. 3 lata

 

 

2 lata

d/z

min.3lata

2 lata

 

d/z max 2 lata

 

 

9.

Opiekun dzieci i młodzieży

-

 

 

 

 

 

 

 

Kamizelka ostrzegawcza

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 31.10.2008, ostatnia aktualizacja: 31.10.2008, odsłon: 826


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13318283
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości