Zarządzenie Nr 71/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 24 lipca 2009 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

 

Na podstawie art. 13 ust.1, art.25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust.1 i ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r.Nr 261, poz. 2603 ze zmianami/ oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIV/ 284 / 01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bez przetargowej nieruchomości niezabudowane, stanowiące własność Gminy Ostróda,według katastru nieruchomości oznaczone jako;

 

1/ działka Nr 166/81 o pow. 0,0265 ha, położona w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki, zbywana na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej t.j działki Nr 166/59,

 

2/ działka Nr 166/83 o pow. 0,0185 ha, położona w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki, zbywana na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej t.j działki Nr 166/80,

 

3/ działka Nr 243/3 o pow. 0,0120 ha, położona w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki, zbywana na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej t.j działki Nr 158/31.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.07.2009, ostatnia aktualizacja: 24.07.2009, odsłon: 515

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334275
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved