Zarządzenie  Nr 71/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 12 lipca 2006r

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

      Na podstawie § 8 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz.2108/ - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję w składzie:

 

      1. Artur Lewartowski - Przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej UG Ostróda;

 

      2. Jadwiga Soboczyńska - członek komisji, insp. Urzędu Gminy Ostróda;

 

      3. Roman Szewczyk - członek komisji, insp. Urzędu Gminy Ostróda.

 

   do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Ostróda. Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

   1/ lokal mieszkalny oznaczony Nr 3 w budynku wielorodzinnym Nr 15c w miejscowości Ostrowin o pow. uż 46,1 m2 wraz z przynależną piwnicą i pomieszczeniem w budynku gospodarczym,

 

   2/ udział wynoszący 111/1000 w gruncie działki Nr 3329/5 oraz w częściach wspólnych przedmiotowej nieruchomości które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali we współwłasności.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.08.2006, ostatnia aktualizacja: 03.08.2006, odsłon: 830


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12312802
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości