Zarządzenie Nr 70/2015
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 7 maja 2015 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych, w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
10 maja 2015 r.
 
   Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1, § 2 i § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529, z 2014 r. poz. 179, 180, 1072), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
   § 1. W § 1 zarządzenia Nr 53/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych, w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., zmienionego zarządzeniem Nr 54/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 kwietnia 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 67/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:
- w OKW Nr 6 w Zwierzewie pod pozycją nr 1. w miejsce dotychczasowe wpisuje się imiona i nazwisko „Danuta Renata Kamińska”.
 
   § 2. Pozostałe postanowienia zarządzenia, wymienionego w § 1, pozostają bez zmian.
 
  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 07.05.2015r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński
 

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.05.2015, ostatnia aktualizacja: 07.05.2015, odsłon: 541


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11240972
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości