Zarządzenie Nr 70/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 12 lipca 2006r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego „Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Ostróda”.

 

      Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn.zm) – zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne „Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Ostróda” powołuję Komisję Przetargową w składzie:

 

      1. Andrzej Pęziński - przewodniczący;

 

      2. Janina Roman - z-ca przewodniczącego;

 

      3. Marek Wydrzyński - członek;

 

      4. Danuta Kucharczuk - członek.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.07.2006, ostatnia aktualizacja: 28.07.2006, odsłon: 784


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12297970
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości