Zarządzenie Nr 69/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 20 lipca 2009r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm/ zarządzam co następuje:

 

§ 1.1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 524/4 o pow. 975,00m2, położonej w obrębie i miejscowości Samborowo gm. Ostróda, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Państwowego Przedsiębiorstwa użyteczności Publicznej „Poczta Polska” w Warszawie.

 

  2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 10 lipca 2009 r. Rep. „A” Nr 8602 /09 w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 2, 10-539 Olsztyn -Notariusz Anna Urniaż.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.07.2009, ostatnia aktualizacja: 22.07.2009, odsłon: 509

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8338544
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved