Zarządzenie Nr 64/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 12 lipca 2006r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

      Na podstawie § 8 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz.2108/ - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję w składzie:

 

      1. Artur Lewartowski - Przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej UG Ostróda;

 

      2. Jadwiga Soboczyńska - członek komisji, insp. Urzędu Gminy Ostróda;

 

      3. Roman Szewczyk - członek komisji, insp. Urzędu Gminy Ostróda.

 

   do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiących własność gminy Ostróda, według katastru nieruchomości oznaczonych:

 

Nr 298/1 o pow. 1,2800 ha obręb Naprom,

 

Nr 51/2 o pow. 7990 ha obręb Wirwajdy,

 

Nr 14/1 o pow. 0,0752 ha obręb Ryn.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.07.2006, ostatnia aktualizacja: 13.07.2006, odsłon: 792


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12312896
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości