Zarządzenie Nr 61/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 czerwca 2011r.

 

w sprawie powołania zespołu ds. przekształcenia Zakładu Obsługi Komunalnej  w Ostródzie w spółkę prawa handlowego.

 

Na podstawie § 11 pkt 12 załącznika do zarządzenia Nr 118/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 października 2010r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda w związku z uchwałą Nr VIII/31/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zamiaru przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie poprzez likwidację i zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję zespół do spraw przekształcenia Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie w spółkę prawa handlowego w następującym składzie:

 

1. Katarzyna Borowska – Przewodniczący zespołu.

 

2. Roman Szewczyk – Z-ca przewodniczącego zespołu.

 

3. Marta Matyla – Sekretarz zespołu.

 

4. Teresa Ołowska – Członek zespołu.

 

5.Artur Lewartowski – Członek zespołu.

 

6. Jan Ignaczewski – Członek zespołu.

 

§ 2. Zadaniem zespołu jest przygotowanie czynności wymaganych do przekształcenia Zakładu w Spółkę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 3. Zobowiązuję członków zespołu do opracowania i przedłożenia szczegółowego harmonogramu przekształcenia Zakładu, zawierającego zakres rzeczowy poszczególnych etapów przekształcenia ze wskazaniem osób wyznaczonych do ich realizacji w terminie do dnia 11 lipca 2011r.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Andrzej Pęziński
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.06.2011, ostatnia aktualizacja: 22.06.2011, odsłon: 714


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12431996
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości