Zarządzenie Nr 61/13

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 27 maja 2013r.

 

w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły.

 

      Na podstawie art. 38 ust.1 pkt.2 w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) - po zasięgnięciu opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Odwołuję Panią Elżbietę Ciechanowicz ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie z dniem 31 sierpnia 2013r.

 

      § 2. Zarządzenie podlega wykonaniu poprzez doręczenie Pani Elżbiecie Ciechanowicz.

 

      § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Sportu.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 29.05.2013r.

Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.05.2013, ostatnia aktualizacja: 29.05.2013, odsłon: 610

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9653846
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved