Zarządzenie Nr 59/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 13 czerwca 2011r.

 

w sprawie przeprowadzenia odbioru remontu nawierzchni dróg gruntowych Samborowo ul. Zatorze, Turznica - Kolonie, Reszki-Kolonie.

 

Na podstawie § 16 pkt 12 Zarządzenia Nr 73/2007 Wójta Gminy Ostróda z dnia 06.08.2007r z późniejszymi zmianami w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda zarządza się co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję do przeprowadzenia odbioru remontu nawierzchni dróg:

-ulica Zatorze w miejscowości Samborowo

w składzie:

1. Jan Brzozowski - Przewodniczący.

2. Łukasz Wolf - członek.

3. Tadeusz Pypczyński - członek.

4. Zbigniew Tomczyk - członek.

 

- Turznica - Kolonie

1. Jan Brzozowski - Przewodniczący.

2. Janusz Sadowski - członek.

3. Grażyna Ostas - członek.

4. Zbigniew Tomczyk - członek.

 

- Reszki - Kolonie

1. Jan Brzozowski - Przewodniczący.

2. Dominik Serafin- członek.

3. Władysław Wysocki - członek.

4. Zbigniew Tomczyk - członek.

 

§ 2. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Przekazano do publikacji dnia 28.06.2011

 

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.06.2011, ostatnia aktualizacja: 28.06.2011, odsłon: 675


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12408865
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości