Zarządzenie Nr 58/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 8 czerwca 2004r.

 

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

      Na podstawie art.8 ust. 2 Ustawy z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996r., Nr 70, poz.335, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

      § 1.1. Załącznik nr l do Regulaminu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 51/03 Wójta Gminy Ostróda, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

 

      2. W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 51/03 Wójta Gminy Ostróda, w Rozdz. 3, § 4, ust.3, cyfrę „4" zastępuje się cyfrą „5".

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2004r.

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 58/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 08 czerwca 2004r.

 

Tabela Dopłat z ZFSS do usług wypoczynkowych

 

 

L.P.

 

 

Wysokość Dochodu na

osobę w rodzinie w złotych

 

 

% wskaźnik dopłaty do n/w usług:

 

 

Wczasów zorganizo­wanych

Sanatorium

Kolonii obozów

Wypoczynku org. we włas. zakresie

Wycieczek turystycznych

1.

Do 400,00

90

90

90

80

90

2.

 

Od 401,00 do 600,00

80

80

85

70

85

3.

Od 601,00 do 800,00

70

70

80

60

80

4.

Od 801,00 do 1000,00

60

60

75

50

75

5.

Od 1001,00 do 1300,00

50

50

70

40

70

6.

1301,00 do 1600,00

40

40

65

30

65

7.

Powyżej 1600,00

30

30

60

20

60

Zarządzenie uzgodniono dnia 16 czerwca 2004 r. z Zespołem Przedstawicieli Pracowników:

1. Danuta Kucharczuk;

 

2. Celina Pych;

 

3. Jarosława Zajko - Kubaszek.

 

 

data publikacji: 08.08.2004, ostatnia aktualizacja: 08.08.2004, odsłon: 750


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13725303
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości