Zarządzenie Nr 55/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 14 sierpnia 2008 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) - zarządzam co następuje:

 

      § 1. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 06 sierpnia 2007 r., w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda pkt 7 otrzymuje brzmienie:

 

Nr

Nazwa referatu

Wykaz stanowisk

Wymiar zatrudnienia

7

Referat Oświaty Kultury i Sportu

1.

Kierownik Referatu

1

2.

stanowisko ds. sportu

1

3.

stanowisko ds. oświaty

2

4.

stanowisko opiekun dzieci i młodzieży

( w czasie przewozu do i ze szkoły)

12*

 

 

 

 

4+12*

* liczba etatów może ulec zmianie w zależności od potrzeb

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.08.2008, ostatnia aktualizacja: 29.08.2008, odsłon: 808


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13318394
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości