Zarządzenie Nr 53/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 03 czerwca 2011 r.

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w roku budżetowym 2011.

 

Na podstawie §. 12 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr V/16/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 28.01.2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostróda na 2011 rok, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Zaciągam długoterminową pożyczkę w wysokości 100.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na finansowanie zwiększonego planowanego deficytu budżetu Gminy z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie”.

 

§ 2. 1. Źródłem finansowania zobowiązania będą dochody budżetu Gminy w roku 2012.

 

2. Oprocentowanie pożyczki zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do Uchwały Rady  nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

§ 3. Formą zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z oprocentowaniem będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.06.2011, ostatnia aktualizacja: 10.06.2011, odsłon: 619


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12408669
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości