Zarządzenie Nr 53/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 04 czerwca 2009 r.

 

w sprawie określenia wysokości diet dla członków Obwodowych Komisji do spraw Referendum.

 

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gminy, rad powiatu i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 15 września 2000r.

o referendum lokalnym (Dz. U. z 2000r. Nr.88, poz. 985 z późn. zm.)

 

§ 1. Ustalam wysokości diet dla członków Obwodowych Komisji do spraw Referendum:

 

- Przewodniczący komisji - 165 zł

 

- Zastępca Przewodniczącego - 150 zł

 

- Członek komisji - 135 zł.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

                              

Przekazano do publikacji dn. 21.07.2009 r.

Sporządził/a: Agnieszka Raczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.07.2009, ostatnia aktualizacja: 21.07.2009, odsłon: 521

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334295
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved