Zarządzenie Nr 51/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 07 sierpnia 2008 r.

 

w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 3 Uchwały Nr XIX/130/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Idzbarku.

 

§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Idzbark - moja ojczyzna” nieruchomości położone w obrębie i miejscowości Idzbark stanowiące własność Gminy Ostróda:

 

1. działka Nr 139 o pow. 0,3700 ha zabudowana budynkiem szkoły podstawowej o pow. uż. 527,6  m2 wraz z budynkami gospodarczymi służącymi do obsługi budynku szkoły,

 

2. działka nr 164/1 o pow. 0,1059ha - boisko szkolne,

 

3. działka nr 164/2 o pow.0.0718ha - boisko szkolne,

 

4. mienie ruchome stanowiące wyposażenie budynku szkoły podstawowej zgodnie z inwentaryzacją z dnia 25 czerwca 2008r.

 

§ 2. Oddanie w użyczenie nieruchomości opisanych w § 1 na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Idzbark - moja ojczyzna” następuje z przeznaczeniem do realizacji celu publicznego - prowadzenia Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzbarku zgodnie z § 11 pkt. 1 Statutu Stowarzyszenia oraz wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Ostróda z dnia 06 grudnia 2007 r.

 

§ 3. Oddanie w użyczenie nieruchomości opisanych w § 1 pkt. 1, 2, 3 i 4 na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Idzbark - moja ojczyzna” następuje na okres 6 lat, tj. od 01 września 2008 r. do 31 sierpnia 2014 r.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Łucja Urbańska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.08.2008, ostatnia aktualizacja: 08.08.2008, odsłon: 829


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13305054
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości