Zarządzenie Nr 48/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 maja 2009r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm/ zarządzam co następuje:

 

§ 1.1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu prawa własności nie zabudowanych nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki Nr 9/22 o pow. 0,2932ha, Nr 9/26 o pow. 0,4280ha, Nr 9/27 o pow. 0,3478ha oraz udziału 1/2 części w prawie własności działki Nr 9/23 o pow. 1583ha, położonych w obrębie i miejscowości Wysoka Wieś gm. Ostróda, stanowiącej własność małż. Ireny i Andrzeja Rutkowskich.

 

  2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 28 maja 2009r. Rep. „A” Nr 1257/09 w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie ul. Grunwaldzka 5/1, 14-100 Ostróda -Notariusz Maria Malarska.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.06.2009, ostatnia aktualizacja: 04.06.2009, odsłon: 491

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334111
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved