Zarządzenie Nr 47/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 2 czerwca 2006r.

 

W sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej tłoczno - grawitacyjnej i sieci wodociągowej w miejscowości Lubajny etap II oraz Zwierzewo.

 

      Na podstawie § 16 pkt. 12 Zarządzenia Nr 18/2005 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15.03.2005 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda zarządza się co następuje:

 

      § 1. Powołuje się Komisję do odbioru dokumentacji projektowo - kosztorysowej w stadium budowlano - wykonawczym na kanalizację sanitarną tłoczno - grawitacyjną i sieć wodociągową w miejscowości Lubajny etap II oraz Zwierzewo z podziałem na dwa zadania w następującym składzie:

 

      1. Przewodniczący komisji - Andrzej Pęziński;

 

      2. Zastępca przewodniczącego - Marek Wydrzyński;

 

      3. Sekretarz - Roman Szewczyk;

 

      4. Członek - Artur Lewartowski;

 

      5. Członek - Teresa Ołowska.

 

      § 2. Komisja dokona odbioru co do zgodności z postanowieniami do umowy nr IGK-7023/10/2004 z dnia 9.12.2004r oraz na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.

 

      § 3. Przewodniczący komisji przedstawi protokół z prac komisji oraz zapozna Wójta z wszelkimi uwagami dotyczącymi przedmiotu odbioru do dnia 9.06.2006r.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.06.2006, ostatnia aktualizacja: 08.06.2006, odsłon: 737


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12287505
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości