Zarządzenie Nr 45/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 11 lipca 2008 r.

 

sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach i wyznaczenie przewodniczącego komisji.

 

      Na podstawie art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 2 ust.1 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej - zarządzam, co następuje:

 

      §1. Powołuję komisję konkursową w następującym składzie:

 

3 przedstawicieli:

 

a/ organu prowadzącego:

 

Andrzej Pęziński

 

Janina Grażyna Roman

 

Jan Kasprowicz

 

b/ organu sprawującego nadzór pedagogiczny

 

Regina Okoń

 

Jadwiga Bogdaniuk

 

Jerzy Święszkowski

 

2 przedstawicieli

 

c/ Rady Pedagogicznej

 

Ewa Iwanicka

 

Jadwiga Deorocka

 

d/ Rodziców

 

Iwona Janczurewicz

 

Katarzyna Pyć

 

1 przedstawiciel

 

e/ Związku Nauczycielstwa polskiego

 

Zygmunt Fleszar

 

      § 2. Na przewodniczącego komisji wyznaczam Andrzeja Pęzińskiego.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.07.2008, ostatnia aktualizacja: 14.07.2008, odsłon: 787


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13304772
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości