Zarządzenie Nr 42/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 kwietnia 2011r.

 

w sprawie obowiązku stosowania Uchwały Nr XVI/109/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Ostróda.

 

Na podstawie § 11 pkt 12 załącznika do Zarządzenia Nr 118/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 października 2010r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Przypominam wszystkim kierownikom i zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Gminy Ostróda, iż we wszystkich przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla gminy Ostróda przeprowadza się konsultacje społeczne.

 

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych, a także formę ich przeprowadzania określa Uchwała Nr XVI/109/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Ostróda.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

            

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.04.2011, ostatnia aktualizacja: 20.04.2011, odsłon: 794


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12432009
odsłon strony

Aktualnie mamy
42 gości