Zarządzenie Nr 42/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 23 maja 2006r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości

 

      Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261, poz.2603 z  późn. zm / Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

      § 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka Nr 430/25 o pow. 1252m2, położonej w obrębie i miejscowości Samborowo - na warunkach określonych w warunkowej umowie sprzedaży z dnia 5 maja 2006r. Rep.”A” Nr 2045 /2006 r. zawartej w Kancelarii Notarialnej w Iławie ul. Smolki nr 2 - Notariusz Katarzyna Skrzeczkowska. Nieruchomość stanowi własność małż. Bernadety i Józefa Wierzbickich.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin

 

data publikacji: 24.05.2006, ostatnia aktualizacja: 24.05.2006, odsłon: 786


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12287601
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości