Zarządzenie Nr 38/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 14 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami/ Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ oraz § 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam co następuje:

 

      § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niżej wyszczególnione działki niezabudowane, położone w obrębie i miejscowości Samborowo, stanowiące własność Gminy Ostróda:

 

   a) działka Nr 676/8 o powierzchni 0,1407 ha,

 

   b) działka Nr 676/9 o powierzchni 0,1289 ha,

 

   c) działka Nr 676/10 o powierzchni 0,1403 ha.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.05.2011, ostatnia aktualizacja: 17.05.2011, odsłon: 671


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12431950
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości