Zarządzenie Nr 34/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 5 maja 2009 r.

 

w sprawie powołania Gminnego Zespołu d/s przeprowadzenia w Gminie Ostróda wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

 

Na podstawie § 16 pkt. 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 73/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 6 sierpnia 2007r., zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję Gminny Zespół d/s przeprowadzenia w Gminie Ostróda wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

 

§ 2. Skład Zespołu, o którym mowa w § 1:

 

1. Andrzej Pęziński -Przewodniczący Zespołu.

 

2. Danuta Kucharczuk - Zastępca Przewodniczącego.

 

3. Agnieszka Jakubowska -Sekretarz.

 

4. Janina Roman – członek.

 

5. Maria Kubaszczyk - członek.

 

6. Artur Jabłonka - koordynator gminny.

 

7. Artur Lewartowski - pełnomocnik ds. obsługi informatycznej.

 

8. Beata Czerkas - pełnomocnik ds. obsługi informatycznej.

 

9. Władysław Jankiewicz - pełnomocnik ds. obsługi informatycznej.

 

10. Bogdan Sitnik - pełnomocnik ds. obsługi informatycznej.

 

11. Tomasz Kosecki - pełnomocnik ds. obsługi informatycznej.

                              

§ 3. Zobowiązuje Przewodniczącego zespołu do:

 

- kontroli dat wykonywania czynności zgodnie z obowiązującym kalendarzem wyborczym i stosownymi przepisami,

 

- organizowania posiedzeń Zespołu i przydzielania zadań jego członkom,

 

- stałego informowania Wójta o podjętych działaniach dotyczących przygotowania

i przebiegu wyborów.

 

§ 4. Zespół ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia czynności wyborczych na szczeblu centralnym.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.05.2009, ostatnia aktualizacja: 08.05.2009, odsłon: 500

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8638252
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved