Zarządzenie Nr 28/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 7 kwietnia 2006r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art. 13 ust.1, art.25 ust.1 i 2, art.37 ust.1 i ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm/ oraz § 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284 / 01 z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam co następuje:

 

      § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bez przetargowej nieruchomości niezabudowane, stanowiące własność Gminy Ostróda, według katastru nieruchomości oznaczone jako:

 

   1/ działka Nr 231/1 o powierzchni 0,0498ha, położona w obrębie i miejscowości Tyrowo, zbywana na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej t.j zabudowanych działek Nr 262/2 i Nr 252.

 

   2/ działka Nr 732 o powierzchni 0,0020 ha, położona w obrębie 1 miasta Ostróda, zbywana na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej t.j zabudowanych działek Nr 667 i Nr 731.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 27.04.2006, ostatnia aktualizacja: 27.04.2006, odsłon: 802


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12298170
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości