Zarządzenie Nr 26/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 7 kwietnia 2006r.

 

sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art.13 ust.1, art.25 ust. 1 i 2, art. 37 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn.zm / oraz § 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania ,najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata - zarządzam co następuje:

 

      § 1.1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bez przetargowej nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, stanowiącą własność Gminy Ostróda według katastru nieruchomości oznaczoną jako działka Nr 307/2 o pow. 0,0754 ha, położoną w obrębie i miejscowości Naprom.

 

      2. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bez przetargowej udział stanowiący 1/2 część w nieruchomości gruntowej, według katastru nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 307/1 o pow. 0,0374 ha, położona w obrębie i miejscowości Naprom -  stanowiąca drogę dojazdową do wyżej opisanej nieruchomości.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 27.04.2006, ostatnia aktualizacja: 27.04.2006, odsłon: 824


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12297984
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości