Zarządzenie Nr 22/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 21 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu „Estetyczna Wieś 2008".

 

Na podstawie § 16 ust. 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 73/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządzam co następuje:

 

§1. Powołuje się Komisję do rozstrzygnięcia konkursu „Estetyczna Wieś 2007” w następującym składzie:

 

1. Zdzisława Michałowicz – Przewodniczący.

 

2. Małgorzata Filipowiak - Zastępca Przewodniczącego.

 

3. Marta Romanowska – Sekretarz.

 

4. Grzegorz Kłoss – Członek.

 

5. Zygmunt Paprotny - Członek.

 

§ 2. I lustrację zgłoszonych do konkursu miejscowości, ocenę stanu aktualnego oraz propozycji rozwoju wsi Gminna Komisja Konkursowa przeprowadzi w pierwszym tygodniu czerwca 2008 r. II lustrację zgłoszonych do konkursu miejscowości i ocenę realizacji proponowanych w I lustracji działań na rzecz rozwoju miejscowości Gminna Komisja Konkursowa przeprowadzi w ostatnim tygodniu sierpnia 2008 r.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Marta Romanowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.05.2008, ostatnia aktualizacja: 14.05.2008, odsłon: 773


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13318242
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości