Zarządzenie Nr 2/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 05 stycznia 2010 r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./zarządzam co następuje:

 

§ 1.1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu prawa własności nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 325/6 o pow. 1538 m2, położonej w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki gm. Ostróda, stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Martom-Traveland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie reprezentowanego przez Andrzeja Dowgiałło i Wandę Teresę Dowgiałło.

 

2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 29 grudnia 2009r. Rep. „A” Nr 4029/2009 w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie ul. Mrongowiusza 6 „A”, 10-537 Olsztyn - Notariusz Krystyna Szewirska.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.01.2010, ostatnia aktualizacja: 06.01.2010, odsłon: 318

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7275936
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved